П Р О Е К Т И
Фондация за регионално развитие "Рома" реализира проект "Изграждане на Семеен Консултативен център в кв. Столипиново, Пловдив", финансиран от Европейския социален фонд, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси,  BG051PO001-5.2.06".

                      
ИНВЕСТИРАНЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ


Повече информация за проекта може да намерите тук
ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ПРОЕКТИ
РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

ГОДИНА

ПРОЕКТИ СЛЕД 2000 Г.

ДОНОР
2000 - 2005 Център на общността Столипиново Програма Рома при Фондация «Отворено общество» - София
2004-2005 Институционална подкрепа за десегрегационнти процеси в гр. Пловдив Институт «Отворено общество” Будапеща
2004-2005 Младежка инициатива за социална адаптация и интеграция на деца и младежи от рисковите групи Програма DFID на Британското посолство в България
2005-2006 Застъпническа кампания за възстановяване на градския транспорт в кв. Столипиново Институт “Отворено общество” - София
Програма Рома
2007-2008 Създаване на център за подпомагане на занаятите в Пловдив ФАР BG2004006-070.05.01.4
МТСП
2010 Заедно в градината, заедно на училище Фондация Америка за България
ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

"РОМА -1995"

Фондация за регионално развитие "Рома - 1995" участва като партньор в проект „Повишаване на капацитета на преподавателите в Медицински университет - Пловдив в обучение с фокус върху здравната информираност на ромската общност“. Бенефициент по проекта е Медицински университет - Пловдив. Той се финансира по Програма BG09 "Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 по мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество“.

Повече информация за проекта тук.

Информация на страницата на бенефициента:
http://www.harc-muplovdiv.com/index.php?lang=bg