НОВИНИ
АРХИВ НОВИНИ
/Новините са представени в електронен бюлетин по месеци/
ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

"РОМА -1995"
Януари 2011
Февруари 2011
Март 2011
Април 2011

ЯНУАРИ-ДЕКЕМВРИ 2012

Фондация за регионално развитие "Рома - 1995" участва като партньор в проект „Повишаване на капацитета на преподавателите в Медицински университет - Пловдив в обучение с фокус върху здравната информираност на ромската общност“. Бенефициент по проекта е Медицински университет - Пловдив. Той се финансира по Програма BG09 "Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство”, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 по мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество“.

Повече информация за проекта тук.

Информация на страницата на бенефициента:
http://www.harc-muplovdiv.com/index.php?lang=bg