ФОНДАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

"РОМА -1995"

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
Основният проблем, който проекта се стреми да преодолее: неефективно и непълноценно включване на ромските деца в началното училище, което да им осигури както равен достъп до образование, така и устойчива посещаемост и успеваемост в училище.


                                          ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
1. Осъществяване на подготвителни летни форми на обучение между детската градина и училище.
2. Обвързване на формите на обучение по български език в летните школи със създаване на умения за личностно общуване, самопознание, себепредставяне, самоконтрол и отговорност.
3. Плавен преход към реалната образователна и комуникативна среда като „по-своя”.
4. Откъсване на децата в този период от различни влияния на квартала, вкл. от влияния на приятели, роднини и родители, които не приемат образованието като необходимост и ценност.
5. Активна работа с родителите, сътрудничество между учители и родители, утвърждаване на успешни педагогически практики, необходими на институциите да „изградят мостове помежду си”.


                               ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
1. Срещи с деца, родители, учители и представители на институции.
2. Подбор и сформиране на учители и възпитатели. Формиране на групи родители.
3. Подбор и сформиране на 5 групи деца.
4. Летни подготвителни групи - интензивна лятна подготовка.
5. Културни и спортни събития.
6. Обучение и организационна работа с родителски групи.
7. Работни срещи с представители на релевантни институции.
8. Издателска дейност.
9. Публични дейности и Пресконференция.
ЗАЕДНО В ГРАДИНАТА, ЗАЕДНО НА УЧИЛИЩЕ
Инициираща организация:
Фондация за регионално развитие "Рома-1995" Пловдив - България

В партньорство с:

ЦДГ „Наталия”, ул."Лотос"   No 2, 4006 Пловдив

ОУ „Княз Александър І”, 4000 Пловдив, ул. "Хан Кубрат" 15
Продължителност:
01.03.2010 г. - 31.12.2010 г.Донори:
Фондация Америка за България

Координационен офис на проекта:
4006 Пловдив
ул. „Малина” 12
Тел.: ++359 32 622 322
Факс: ++359 32 653 678
E-mail: frdroma@abv.bg
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Виж информационна брошура по проекта
Виж презентация по проекта
Срещи с деца, родители, учители и представители на институции
Подбор и сформиране на учители и възпитатели
Подбор и сформиране на 5 групи деца
Летни подготвителни групи - интензивна лятна подготовка.
Културни и спортни събития
През периода март-април бяха проведени 2 работни срещи с местни образователни институции и ръководствата на приемните училища по проекта. Заедно с това бяха разработени три аналитични материала за нивото на владение на български език, социално-икономическо състояние на семействата на децата  и възможности за изграждане на успешни организационни и педагогически практики между родители и образователни институции.

През периода май-юни бяха избани учители и възпитатели от комисия по определени критерии. Съвместно с тях по проекта, за работа с родителите на децата, бяха избани ментор и техническо лице.

През месец юни след предварителния обход и проведените събеседвания с децата и родителите, комисия от педагози и възпитатели определи 5-те групи деца, които ще бъдат включени в летните подготвителни групи.

В продължение на 10 седмици децата от летните подготвителни групи развиха познания и умения по разработени от специалисти и педагози програми по български език.
Podbor1 Podbor2 Podbor3
Дейности по публичност и информираност

По проекта бяха издадени информационна брошура и постер, а развитието на проекта и неговите резултати бе отразено в местните и централни медии.
Интервю на г-н Антон Карагьозов - председател на фондация за регионално развитие "Рома 1995" , Пловдив пред БНТ от 26 август 2010 г.